صفحه نخست امکانات سنم

گزارشات متنوع

گزارشات متنوعی شامل میزان درامد و هزینه، آمار جلسات، سود کلی مرکز، آمار تعداد مراجیعن و علل تشخیص ارائه می گردد.


امتیاز: 0 از 0 رای

پاسخ دهید