صفحه نخست قیمت

نسخه برنز

  • این ورژن مخصوص مراکزی می باشد، معمولا سرویس هایی مانند، کارگاه و یا وبسایت را ندارند. این ورژن قابل ارتقاء به هریک از ورژن های بالاتر می باشد.
  • قیمت:2000000 تومان

امکانات این ورژن:
  • مدیریت جلسات مشاورهمدیریت تراکنش های مالی
  • مدیریت مشاورین
  • مدیریت کاربران
  • مدیریت حساب های مالی و مدیریت حق السهم مشاورین
  • مدیریت مراجعین و تشکیل پرونده دیجیتال
  • مدیریت بدهکاران مرکز
  • مدیریت اوراق بهادار شامل چک های مراجعین و انواع یاری برگ
  • گزارشات مدیریتی از قبیل درآمد، هزینه، عملکرد کاربران و حساب های مالی