صفحه نخست قیمت

نسخه نقره ای

 • در این ورژن، امکانات نرم افزار برای مدیریت یک مرکز مشاوره بصورت کامل بوده و صرفا امکانات سایت ساز و امکان رزرو آنلاین در این نسخه وجود ندارد.
 • قیمت:4000000 تومان

امکانات این ورژن:
 • مدیریت جلسات مشاورهمدیریت تراکنش های مالی
 • مدیریت مشاورین
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت حساب های مالی و مدیریت حق السهم مشاورین
 • مدیریت مراجعین و تشکیل پرونده دیجیتال
 • مدیریت بدهکاران مرکز
 • مدیریت اوراق بهادار شامل چک های مراجعین و انواع یاری برگ
 • گزارشات مدیریتی از قبیل درآمد، هزینه، عملکرد کاربران و حساب های مالی
 • مدیریت کارگاه ها
 • دسترسی مشاور به سابقه مراجعین خود، روی بستر موبایل
 • دسترسی مشاور به حساب های مالی خود روی بستر موبایل
 • مدیریت بازاریاب ها و فروش شبکه ای
 • مدیریت سیمنار ها
 • مدیریت محصولات از قبیل پک ها و کتاب های آموزشی
 • امکان تعریف و ارسال و مدیریت قالب پیامک ها به همراه شماره اختصاصی
 • امکان تعریف لیست انتظار برای هر مشاور